פרעשים וקרציות

לטיפול בסביבה נגועה בקרציות ופרעושים

לכלבים וגורים בכל גיל - 56 ס",מ

כלבים